Desert Sky Regulators 9/1/2012
Total Total RawShooter Alias Category Rank Time Misses Time Stage 1 Ms Tot Time Stage 2 Ms Tot Time Stage 3 Ms Tot Time Stage 4 Ms Tot Time Stage 5 Ms Tot Time Stage 6 MS Tot Time Penalties Bonus
Good Deal Sen 270.44 2 265.44 39.2 1 44.2 39.43 0 39.43 47.89 0 47.89 50.49 0 50.49 45.44 1 50.44 42.99 0 42.99 0 1
Desert Rebel Sen 287.25 9 247.25 40.88 2 50.88 34.67 0 34.67 43.74 2 53.74 45.86 0 45.86 42.68 2 52.68 39.42 3 54.42 0 1
Dun Bin BW 290.53 11 240.53 38.84 0 38.84 35.71 0 35.71 39.54 4 59.54 42.47 0 42.47 48.32 1 53.32 35.65 6 65.65 0 1
Col Bird Front 304.78 9 264.78 42.49 0 42.49 38.14 1 43.14 48.62 2 58.62 44.2 0 44.2 46.26 1 51.26 45.07 5 70.07 0 1
D.F. Hart Sen 335.68 3 325.68 48.93 0 48.93 46.95 0 46.95 69.3 1 74.3 54.76 2 64.76 51.49 0 51.49 54.25 0 54.25 0 1